Hyvät kotisivut ja miten ne tehdään ?

Moni kotisivuilla vierailija kiinnittää ensimmäisenä huomiota sivuston visuaaliseen ilmeeseen, joka antaa ensivaikutelman vierailijalle ja luo mielikuvan yrityksestä. Jos ensivaikutelman jälkeisten 10 sekunnin jälkeen kävijä on edelleen sivustolla niin ollaan jo aika monessa asiassa onnistuttu. Aiheeseen liittyy paljon aiheita ennenkuin kotisivuille tulee kävijä, kävijä on potentiaalinen asiakas ja potentiaalinen asiakas löytää sivustoiltasi ratkaisun ja hänestä tulee asiakas. Hyvistä, mukavista ja helpoista kotisivuista tulikin juuri hieman monimutkaisempi kokonaisuus …

Keitä asiakkaat ovat ja miten voit heitä palvella ?

Tukkurin jälleenmyyjäasiakkaille suunnatut kotisivut ovat olennaisesti erilaiset tarkoitukseltaan kuin parturikampaajan kotisivut. Joidenkin yritysten myynti ei tapahdu lainkaan internetin puolella jolloin kotisivujen pääasiallinen tarkoitus olisi tarjota yrityksen tiedot ja yhteystiedot hakuja tekevälle. Toiselle yrittäjälle kotisivujen tulisi olla ensisijainen myyntikanava verkkokauppana ja toisen yrittäjän pääasiallinen tehtävä on tarjota tuoteinformaatiota kotisivuillaan. Jotkut myyvät tietoa, toiset tuotteita, osa palveluita ja osalle tärkeäintä on vain osoittaa yrityksen olemassaolo netin välityksellä. Hyvät kotisivut kannattaa ajatella asiakaslähtöisesti, mitä sivuille tulevat potentiaaliset asiakkaat haluavat sivuiltasi löytää ?

Kotisivujen liikenne

Kävijämäärään vaikuttaa olennaisesti sivuston löydettävyys. Asiakkaat voivat löytää sivustosi mainonnan kautta – fyysiset mainokset tai internetmainonta – tai sivustosi sisällön ja hakusanojen kautta hakukoneen välityksellä. Sivuston liikenteen kasvattaminen on oikeastaan varsin helppoa, mutta olennaista on saavuttaa oikeanlaisia kävijöitä eli potentiaalisia asiakkaita. Esimerkiksi autovuokraamo voisi mainostaa toimintaansa hakusanalla ‘auto’ jolla saavutettaisiin hyvin paljon liikennettä mutta tällä hakusanalla sivuille tulijat eivät todennäköisesti ole etsimässä vuokra-autoa joten poistuvat sivustolta heti huomattuaan että sivuston sisältö ei tarjoa ratkaisua heidän ongelmaansa.

Hakukonenäkyvyys

Hakukonenäkyvyys voidaan jakaa kahteen osaan:

  • Maksetut mainokset
    • Mainokset on se ‘Hyvä ja helppo’ oikotie onneen. Näin saadaan tietoisuutta levitettyä sivustoista ja oikeilla hakusanoilla toimii erinomaisesti. Ihan pieni miinuspuoli aiheessa kylläkin on …. Se ei ole ihan ilmaista tai tarkemmin sanottuna se voi olla hyvinkin arvokasta.
  • Hakukoneen luonnolliset hakutulokset
    • Tällä saralla menestyminen edellyttää lähinnä kahta asiaa sivustolta: Hyvää sisältöä sekä liikennettä. Hakukoneet kuten google tekevät erilaisten algoritmien perusteella arvionsa sivuston kyvystä tuottaa laadukasta sisältöä haun tekijälle ja käyttää arviossaan apuna mm. sivustoon kohdistuvaa liikennettä sekä muiden sivustojen linkityksiä sivustoon.

Esimerkkinä edellisistä ‘kotisivut yritykselle’ hakusana googlessa tuottaa hieman erilaisia tuloksia riippuen milloin ja mistä haku on tehty mutta ensimmäisenä tulevat maksetut mainokset joita tulee muutama kappale ennen luonnollisia hakutuloksia ja seuraavat tulevat ennen sivunvaihtoa. Luonnolliset hakutulokset ovatkin hankalammin määriteltävissä ja edellyttää hakusanaan liittyvää sisältöä joka nähdään arvokkaaksi haun tekijälle. Tähän vaikuttaa sivujen tekstit, kuvat sekä hakusanalla aiemmin jakautunut liikenne.

Hakukoneen käyttäjät laittavat hakusanoiksi usein jonkin ongelman. Se voi olla kaivattu tuote, ohjeita ratkaisuun pääsemiseksi, erilaisia vaihtoehtoja toteutuksista tai jotain muuta. Mitä juuri sinun yrityksesi asiakkaat etsivät hakukoneista ja millä hakusanoilla ?

Sivuston toimivuus, rakenne ja visuaalisuus

Rakenteella tarkoitetaan enemmänkin ‘mitä sivuilta löytyy ja mistä’. Rakenteen merkitys kasvaa sivuston sisällön kasvaessa. Aiheiden tulisi olla johdonmukaisesti esiteltyjä, asianmukaisesti ryhmiteltyjä, sisältää juuri oikea sisältö ja johdattaa tarvittaessa lisätietoihin aiheesta. ‘Eihän täältä löydy mitään’ on kyllä vältettävissä ja se on sitä helpompaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa aiheeseen pystytään puuttumaan. Vaikka kotisivuja voidaan laajentaa tarpeen mukaan niin on hyvä jo alkumetreille tiedostaa nykyiset ja tulevat tarpeet jos niitä on jo tiedossa ja pyrkiä rakentamaan sivustoa sen mukaisesti. Rakenteen toimivuudenhan ainoa oikea mittari on asiakaskokemus.

Toinen asia joka vaikuttaa rakenteeseen ja käyttöliittymään on sivuston responsiivisuus. Tällä tarkoitetaan sivuston kykyä muokkautua näyttölaitteen mukaan eli suomeksi sivuston tulee olla helposti käytettävissä niin PC:llä, tabletilla kuin matkapuhelimella. Sujuvien sivustojen teko edellyttää hillittyä sisältömäärää sivua kohti jotta matkapuhelimen näytölläkin voidaan helposti seurata aihetta. Jos arvioit että sivustoasi tarkastellaan pääasiallisesti matkapuhelimella niin rakennetta ja sisältöä suunnitellessa tämä tulee huomioida. Kokeile erilaisia sivustoja erilaisilla päätelaitteilla niin huomaat kyllä eroja käytettävyydessä.

Toimivuuteen vaikuttaa sivustossa myös kuvien latausmäärät, puskuroinnit, prosessointivaatimukset ja monet muut teknisemmät aiheet mutta ne ovat enemmän sivuston toteuttajan työtä kuin kotisivujen tilaajan aiheita.

Sivujen päivitettävyys ja laajennettavuus

No jokos ne kotisivut ovat valmiit ? Kotisivut seuraavat yritysideaa lähes poikkeuksetta ja harva yritys pystyy pitämään yritysideansa tiukasti samassa pisteessä vuosikymmenestä toiseen muuttumattomana ja laajentamatta. Kotisivujenkaan suhteen ei kannata stressata saatko maailman valmiiksi kertalaakista vai pitäisikö aihetta hieman hioa ajan saatossa. Päivitettävyys on ehkä tärkeimpiä aiheita heti sen jälkeen kun ensimmäinen vedos kotisivuista on saatu julkistettua. WordPress on suosituin julkaisualusta kotisivuille joka tarjoaa suomenkielisen hyvin helppokäyttöisen käyttöliittymän kotisivujen päivitykseen. Saman käyttöliittymän kautta lisätään verkkokauppatuotteet, välilehdet, muokataan sivuston lisäosia ja ylläpidetään koko sivustoa. Jos satut olemaan kooditason ammattilainen voit huoletta rakentaa oman julkaisujärjestelmäsi mutta kaikille jotka haluavat keskittyä omaan yritysideaansa, suosittelen varauksetta wordpressiä arkea helpottamaan.

Helppokäyttöinen julkaisualusta mahdollistaa myös kotisivujen astettaisen rakentamisen. Voit huoletta aloittaa käyntikorttisivustolla ja myöhemmin laajentaa sivustoa tarpeittesi mukaan, lisätä sisältöä tai tuotemerkkejä joita edustat. Lisätä verkkokaupan tuotteittesi myyntiä varten. Lisätä ajanvarauskalenterin asiakkaille. Kaikki ovat vain laajennuspalikoita edellisten tuotosten lisäksi. Hyvällä ja joustavalla alustalla et joudu teettämään sivuja uusiksi tai rajoitu suppeaan valikoimaan lisäosia tai visuaalisia ilmeitä.